KSIĘGOWOŚĆ

Polskie Biuro Rachunkowe PERIO to profesjonalna księgowość oferująca usługi księgowe Dąbrowa Górnicza i Częstochowa.

W ramach usług księgowych wykonujemy:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość – tradycyjnie i online,
 • podatkowe książki przychodów i rozchodów – tradycyjnie i online,
 • rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych,
 • ewidencje ryczałtowe,
 • rozliczanie i ewidencja księgowa dotacji i funduszy unijnych,
 • obsługa płatności bankowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • nadzór całoroczny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • doradztwo w dziedzinie rachunkowości,
 • opracowywanie zakładowych planów kont ( polityki rachunkowości ), z uwzględnieniem wyodrębnionej ewidencji środków pomocowych z Unii Europejskiej,
 • księgowanie zaległości w księgach rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji,
 • sporządzanie bilansu otwarcia, przy zmianie zasad ewidencji księgowej,
 • sporządzanie dodatkowych zestawień finansowych na potrzeby zarządcze, także w wersji angielskojęzycznej,
 • sporządzanie pakietów finansowych na potrzeby konsolidacji, także w wersji angielskojęzycznej,
 • inne prace z zakresu rachunkowości

PODATKI:

 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatki dochodowe
 • reprezentacja podatników podczas kontroli skarbowych i w urzędach
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 • optymalizacja podatkowa

Możliwość komentowania jest wyłączona.